Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2020

- Dianišová Paulína
- Heinerichová Eva
- Kuklišová Ľubica
- Pavlík Anton
- Štefundová Angela

jubilanti
Blahoželáme!
 

Úroveň vytriedenia KO a sadzba poplatku za uloženie KO na skládku

Vážení občania,

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 40,03 %
sadzba poplatku od 1.3.2020 je 12,- € / tonu

Oproti minulému roku sme sa v triedení odpadu zhoršili. Ak sa nezlepšíme , tak určite budúci rok bude poplatok za uloženie vyšší.

Žiadame Vás aby ste do Komunálneho odpadu nevhadzovali bioodpad, plasty , sklo, železo a papier .Tento separovaný odpad má každý z vás doma pravidelný harmonogram vývozov.