Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Faktúry

Zoznam faktúr obce Karlová.

     Podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 118/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
     Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 € bez dane z pridanej hodnoty.
     Od 1.1.2012 platí novela novely o zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Touto novelou sa zrušil limit, podľa ktorého nebolo treba zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry do sumy 1000 €.
Zoznam prijatých faktúr 2017
Zoznam prijatých neinvestičných faktúr 2014
Zoznam prijatých neinvestičných faktúr 2012
 
Powered by Phoca Download