Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2021

- Hromada Slavomír 75rokov
- Duchajová Helena 80 rokov
- Hyčko Ivan 75 rokov
- Hyčková Oľga 75 rokov
- Pavlíková Jozefína 70 rokov
- Sobkuliaková Terézia 90 rokov
- Talapková Anna 95 rokov

jubilanti
Blahoželáme!
 
Vyššie

Tlačivá

Rôzne tlačivá ako sú žiadosti , hlásenia, ....
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla na stavbu
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 
Powered by Phoca Download