Úradne hodiny


pondelok 9:00 - 12:00 hod.
štvrtok 13:00 - 15:00 hod.
V nutných prípadoch volajte na č.  0911 871 425
 

Obecná knižnica otvorená počas úradných hodín obecného úradu.

Jubilanti v roku 2020

- Dianišová Paulína
- Heinerichová Eva
- Kuklišová Ľubica
- Pavlík Anton
- Štefundová Angela

jubilanti
Blahoželáme!
 

Obecný úrad

Úradné hodiny Obecného úradu Karlová:

Pondelok: 
9.00 - 12.00 hod. a podľa potreby po telefonickej dohode na č. 0911 871 425)
Štvrtok: 13.00 - 15.00 hod. a podľa potreby po telefonickej dohode na č. 0911 871 425)


Starosta:
Adriana Malatová
Kontakt: 0911 871 425
Zástupca starostu:
Malatová Simona
Kontakt: 0944 282 540
Ekonómka obce:
Mária Solárová
Kontakt: 0915 808 757

Poslanci Obecného zastupiteľstva:
Lucia Ďurinová, Simona Malatová, Janka Ondrušová, Ľuboš Pavlík a Gabriela Pavlíková

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve:
Komisia kultúry, mládeže a športu - Lucia Ďurinová
Inventarizačná, finančná komisia - Janaka Ondrušová
Komisia verejného záujmu - Gabriela Pavlíková
Komisa verejného a stavebného poriadku - Ľuboš Pavlík