Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prezidentské voľby 2024

SÚBOR
Dátum: 02.02.2024
Autor: Adriana Malatová
Počet videní: 655
4 min. čítania
Prezidentské voľby 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024.

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

 

Právo voliť a právo byť volený

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR
http://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR
https://www.minv.sk/?p24-info12

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2024:

obeckarlova@zoznam.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. februára 2024).

 

Menovanie zapisovateľa OVK

V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Karlová pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 23. marca 2024, v prípade druhého kola dňa 6. apríla 2024 menovaná

Linda Lauková
sídlo: Obec Karlová, 038 15 Karlová 30
č. tel: 043/4294248
e-mail: obeckarlova@zoznam.sk

 

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Karlová pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024, v prípade druhého kola volieb 6. apríla 2024

utvorený 1 volebný obvod
a určená 1 volebná miestnosť - zasadačka v Kultúrnom dome v Karlovej, 038 15 Karlová 30.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kandidáti pre voľby prezidenta SR Veľkosť: 189.9 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2024
Zápisnica_str. 1 Veľkosť: 371.6 kB Formát: jpg Dátum: 24.3.2024
Zápisnica_str. 2 Veľkosť: 452.2 kB Formát: jpg Dátum: 24.3.2024
Zápisnica_str. 3 Veľkosť: 485 kB Formát: jpg Dátum: 24.3.2024
Zápisnica_II. kolo Veľkosť: 306.1 kB Formát: jpg Dátum: 8.4.2024
Zápisnica_II. kolo 2 str. Veľkosť: 236.1 kB Formát: jpg Dátum: 8.4.2024
Zápisnica_II. kolo 3 str. Veľkosť: 296.1 kB Formát: jpg Dátum: 8.4.2024